Dokumenti

Odluka o osnivanju javne ustanove Knjižnice i čitaonice Križ – 26.11.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Knjižnice i čitaonice Križ od 5.6.2024. godine

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja – 30.1.2020.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ – 22.4.2020.

Statut Knjižnice i čitaonice Križ – 5.5.2020.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut – 22.2.2021.

Statut Knjižnice i čitaonice Križ – 3.3.2021.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ od 5.6.2024. godine

Statut Knjižnice i čitaonice Križ od 12.6.2024. godine

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik – 11.3.2021.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – 15.3.2021.

Godišnji plan i program rada za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaji Knjižnice i čitaonice Križ za 2021. godinu objavljeno 2. veljače 2022. godine

Program rada i razvitka Knjižnice i čitaonice Križ za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaji Knjižnice i čitaonice Križ za 2022. godinu objavljeno 1. veljače 2023. godine

Financijski plan Knjižnice i čitaonice Križ za 2024. godinu

objavljeno 30. rujan 2023.

Godišnji financijski izvještaji Knjižnice i čitaonice Križ za 2023. godinu objavljeno 31. siječnja 2024. godine

Na sljedećem linku objavljeni su podaci u skladu s Naputkom Ministarstva financija NN 59/2023.

https://www.opcina-kriz.hr/ok/wp-content/uploads/2024/02/Transparentan-uvid-u-poslovanje-Pregled-isplata-za-razdoblje-01.01.-31.01.2024.pdf

objavljeno 20. veljače 2024.

Otvoreni podaci Općine Križ

objavljeno 20. ožujka 2024.

Općina Križ je implementirala iTransparentnost u skladu s Naputkom Ministarstva financija NN 59/2023. te su na sljedećem linku dostupni podaci:

https://transparentno.kriz.otvorenaopcina.hr/isplate/sc-isplate

Objavljeno 29. travnja 2024.

Skip to content