Usluge

Knjižnica radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 18 sati. Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad knjižnica u vrijeme epidemije COVID-19, u ograničenom opsegu, pružaju se isključivo usluge posudbe i povrata građe.

Knjižnica raspolaže fondom od 14037 naslova na dan 31. 12. 2020. i to u slobodnom pristupu.

Članovi mogu posuditi tri naslova na rok posudbe od 15 dana, s mogućnošću produženja (osim traženih lektira i traženih hit naslova). Također uz tri naslova može se posuditi DVD iz medijateke na rok od 5 dana. Članarina za odrasle je 60 kuna, a članarina za djecu do 14 godina je 30 kuna i traje godinu dana od dana upisa.

Cjenik usluga Knjižnice i čitaonice Križ

1.

Članarina u knjižnici – odrasli godišnje

60,00 kuna

2.

Članarina u knjižnici – djeca godišnje

30,00 kuna

3.

Zakasnina po knjizi i danu

0,50 kuna

4.

Ispis na pisaču – crno bijelo – A4 – stranica

1,00 kuna

5.

Ispis na pisaču – boja – A4 – stranica

2,00 kune

6.

Fotokopiranje po stranici

1,00 kuna

7.

Slanje e-maila iz usluge

2,00 kune

PRAVILNIK o pružanju usluga i načinu korištenja knjižnične građe Knjižnice i čitaonice Križ 

Pravilnik

Skip to content