Pravila privatnosti

Izjava o zaštiti podataka i privatnosti na internetskim stranicama Knjižnice i čitaonice Križ

Knjižnica i čitaonica Križ svjesna je važnosti zaštite Vaših osobnih podataka pri upotrebi naše internetske stranice. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama www.kck.hr (u nastavku: internetska stranica).
Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanih u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačića na Vašem uređaju.
Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

Knjižnica i čitaonica Križ
Zagrebačka ulica 2
10 314 Križ

telefon: 01/28 24 464
e-mail:
info@kck.hr
knjiznicar@kck.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Korištenje internetske stranice Knjižnice moguće je i bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Davanje osobnih podataka nije uvjet za korištenje internetske stranice, osim u situacijama kada je to potrebno kako bismo Vam mogli pružiti uslugu u skladu s Vašim zahtjevom.
Putem internetske stranice moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje Vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime te adresa e-pošte.
Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavanju u svrhu za koju su dani, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.
Knjižnica prikuplja podatke o Vašem računalu koristeći Google Analytics servis. Ovi podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica.
Prikupljene podatke Knjižnica obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetske stranice i pružanje željenih usluga te kako bi Vam pružila informacije o uslugama koje možete koristiti.
Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Knjižnica može dijeliti podatke s pouzdanim trećim osobama kako bi Vam pružila usluge koje ste zatražili ili u druge svrhe koje ste dopustili. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada Vaših osobnih podataka.
Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj internetskoj stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 16 godina bez prethodne vjerodostojne privole zakonskog zastupnika.
Ovim Vas Knjižnica informira da imate pravo na:

  • pristup svim danim osobnim podacima
  • pravo na njihov ispravak i dopunu
  • pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
  • pravo na prijenos osobnih podataka drugom Voditelju
  • pravo na opoziv danih privola kao i
  • pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u kojem će slučaju voditelj obrade obrisati podatke osim u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade u skladu s propisima.

Ako za to imate pravni temelj, možete se žaliti na način obrade svojih osobnih podataka i zatražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše podatke ili se obratiti izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

 Kolačići

Internetska stranica Knjižnice koristi kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.
Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Informacije i ponude internetske stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike internetske stranice. Svrha toga je da korisnik lakše koristi internetsku stranicu.
Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti naknadno putem bilo kojeg preglednika. Imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

 Prijava na newsletter

Upisom ili obnovom članstva korisnici imaju mogućnost prijave na newsletter. Internetska stranica Knjižnice i čitaonice Križ  informira korisnike i posjetitelje putem newslettera o svojim događanjima i uslugama. Korisnik prima newsletter ako

  1. pruži valjanu e-mail adresu
  2. zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu.

Osobni podaci prikupljeni prilikom upisa ili obnove koristit će se isključivo u svrhu slanja newslettera. Nadalje, pretplatnici će putem e-maila biti obaviješteni o modifikacijama newslettera ili o promjeni tehničkih okolnosti sve dok je to potrebno kako bi slanje newslettera teklo nesmetano. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani. Pretplatu na newsletter korisnik može prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je korisnik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajuća poveznica. Odjava s newslettera moguća je putem pripadajuće poveznice unutar newslettera ili izravnom komunikacijom s voditeljem obrade osobnih podataka.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)

Na internetskoj stranici Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics internetska je usluga kojoj je svrha prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na internetskoj stranici. Usluga internetske analitike, među ostalim, prikuplja podatke o mrežnoj stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Internetska analitika koristi se za optimizaciju internetske stranice.
Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na internetskoj stranici Knjižnice. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje mrežne stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na mrežnoj stranici te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje mrežne stranice.
Korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje mrežnog mjesta Knjižnice. Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti internetskoj stranici od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, on će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

 Čuvanje podataka

Osobne podatke čuvamo sukladno:

  • Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,
  • toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Uvjeti i izmjene

Knjižnica i čitaonica Križ pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske stranice te Izjave o zaštiti privatnosti na internetskoj stranici Knjižnice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Skip to content