Nek ti riječ ne bude strana(c) …

Jure Kaštelan

Otoci, u snu

Ima jedno more i na tom moru gora

i u toj gori vatra i u toj vatri voda

i u toj vodi grana i na toj grani

ptica i na toj ptici krila

Sunce, ne probudi me
Skip to content