Bajkopričalica u vrtiću

Jučer je Dječji vrtić u Križu posjetila Bajkopričalica Sandra Vukoja. Djeci je Bajkopričalica ispripovijedala bajku braće Grimm Podzemni čovječuljak i narodnu skandinavsku Kraljevski krojač. Djeca starijih vrtićkih skupina i djeca koja pohađaju program predškole uživala su i oduševljeno surađivala i glumila. Program je organiziran u suradnji s Knjižnicom uz potporu Zagrebačke županije.

“Mnoge priče zajedno čine vrelo na kojemu se umorni putnici kroz život mogu osvježiti i okrijepiti prije nego nastave putovanje.” Susan Perrow

Skip to content